Privacy beleid

formulier

Gegevensbescherming en Privacybeleid

Jobfinity zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website jobfinity.nl  ("Jobfinity website") verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

 

Gegevensverzameling en -gebruik

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanvraag door Jobfinity. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv worden door ons aangehouden en om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt onze consultants bij de selectie van profielen huidige en toekomstige opdrachten, om u op de hoogte te houden van de diensten van Jobfinity, nieuws en ontwikkelingen, om u relevantie informatie te kunnen bieden op onze website en om salarisoverzichten en andere overzichten van onze kandidaten samen te stellen.

 

Wij delen uw gegevens binnen Jobfinity indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden. Het is mogelijk dat Jobfinity fuseert of wordt overgenomen. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. U ontvangt daarvan een kennisgeving. Uw cv en gerelateerde gegevens worden naast Jobfinity ook naar andere potentiële werkgevers verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

 

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Jobfinity.

 

Gegevens websitebezoekers Jobfinity

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Ook publiceren wij een deel van deze gegevens op de websites van Jobfinity.

 

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Op de jobfinity.nl website worden cookies gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u uw browser afsluit). U kunt meer lezen over Jobfinity's beleid aangaande cookies op: https://www.jobfinity.nl/cookie-policy.

 

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met [email protected]. U heeft tevens het recht om Jobfinity op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

 

Andere websites

Wij wijzen u erop dat klikken op advertentielinks of -banners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Jobfinity. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

 

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde door Jobfinity worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van Jobfinity, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op [email protected] of ons plaatselijke kantoor bellen om uw vragen of opmerkingen voor te leggen aan een van onze deskundigen.

 

Gelijke kansen

Jobfinity is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd. Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen kunnen wij de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd gebruiken voor evaluaties van ons diversiteitsbeleid. Alle gegevens worden daarbij anoniem behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.